Fio fond domácího trhu - měsíční zpráva

Portfolio manažer David Brzek shrnuje vývoj portfolia v měsíčním reportu za březen 2020.

V březnu pokračoval výrazný příliv nových prostředků do fondu a měsíc byl z tohoto pohledu rekordní. Čisté flow do fondu bylo přes 20 % z hodnoty fondu na začátku měsíce. Z těchto dat je zřejmé, že investoři vnímali dramatické poklesy a turbulentní vývoj na trzích spíše jako příležitost pro dlouhodobé zhodnocování finančních prostředků než důvod ke stažení svých investic z kapitálových trhů.

Nové prostředky umožňovaly postupné navyšování pozic na nižších cenách. Nákupy probíhaly prakticky přes celou strukturu portfolia. Celkově březnová výkonnost fondu skončila s dvoucifernou ztrátou, pokles hodnoty NAV byl však o něco nižší než u celého trhu.  V průběhu měsíce se částečně upravila sektorová struktura portfolia. Vyšší míra zastoupení byla zvolena u titulů, u kterých předpokládáme lepší vypořádání se se současnou situací. Předpokládáme, že provedené úpravy přispějí k dobrému výsledku ať už v rámci zotavovací fáze, tak v období zvýšené volatility, která se na trzích bude ještě nějaký čas vyskytovat. 

Kompletní měsíční zprávu najdete zde.


Fio investiční společnost, a.s.