Podílové fondy

Přemýšlíte, kam dlouhodobě odkládat své úspory a ještě k tomu je nechat zhodnocovat?
Je na čase začít investovat do podílových fondů Fio investiční společnosti!
Investujte od 300 Kč měsíčně
Nulové vstupní poplatky
Je to jednoduché

Aktuálně nabízené fondy

Název Měna Vstupní poplatek Rizikovost Obhospodařovatel Aktuální hodnota Denní změna(%) Datum ocenění
Fio globální akciový fond - Třída CZK CZK 0 CZK 5 Fio investiční společnost
1,6882
-1.2 17.07.2024
Fio fond domácího trhu CZK 0 CZK 4 Fio investiční společnost
1,6661
0.14 17.07.2024
Fio globální akciový fond - Třída EUR EUR 0 EUR 5 Fio investiční společnost
1,1646
-1.2 17.07.2024
Fio realitní podfond I. - Třída CZK CZK 0 CZK 3 Fio investiční společnost
1,0730
0.4 01.07.2024
Fio realitní podfond I. - Třída EUR EUR 0 EUR 3 Fio investiční společnost
1,0532
0.41 01.07.2024

Na co se často ptáte

Podílový fond je soubor majetku (například akcií a dluhopisů), který je profesionálně obhospodařován investiční společností v souladu s pravidly stanovenými v právních předpisech a ve statutu podílového fondu. Investoři nákupem podílových listů fondu získávají podíl na majetku fondu a stávají se podílníky. Podílové fondy jsou standardním nástrojem kolektivního investování, díky kterému mohou i investoři s menším kapitálem vhodně diverzifikovat své portfolio, a to s minimálními informačními a transakčními náklady. Podílové fondy obhospodařované Fio investiční společností tak nabízí snadný způsob investování pro všechny, i pro klienty bez předchozích zkušeností s obchodováním.
Podílové listy investičních fondů jsou investičním nástrojem, který je vhodný i pro úplné začátečníky, kteří nemají s obchodováním na burzách žádné zkušenosti. Akcie, dluhopisy a další investiční nástroje totiž do fondů nakupují zkušení portfolio manažeři, kteří se tím sami starají o výkonnost jednotlivých fondů. Vy si pouze vyberete fond, do kterého chcete investovat, a sledujete jeho vývoj. Díky tomu můžete získat první zkušenosti s chováním trhů s cennými papíry a následně třeba začít obchodovat na vlastní pěst.
Vstupní poplatek není zaveden, investice do podílových listů kteréhokoli našeho fondu je tedy zcela zdarma. Rovněž i zpětný odkup podílových listů může být zdarma, pokud podílové listy držíte alespoň 12 měsíců (prodáte-li podílové listy dříve než uplyne 12 měsíců ode dne jejich zakoupení, je stanoven výstupní poplatek ve výši 3 % z celkové hodnoty prodávaných podílových listů). Budete-li tedy podílové listy vlastnit alespoň 12 měsíců, neplatíte žádné přímé poplatky. Poplatek za obhospodařování a poplatek za administraci, které hradí každý fond přímo Fio investiční společnosti, a které se tedy promítnou do celkové výkonnosti každého fondu, činí maximálně 2,5 % ročně z průměrné hodnoty fondového kapitálu fondu za dané účetní období.