Fio fond domácího trhu - měsíční zpráva

Portfolio manažer David Brzek shrnuje vývoj portfolia v měsíčním reportu za prosinec 2022.

Domácí trh jak v prosinci, tak za celý rok, vykázal umírněnější pokles než vyspělé trhy. Index PX odepsal v závěrečném měsíci 1,12 %, za celý rok -15,7 %, při zohlednění čistých dividend -10,3 %. Lepší výkonnost oproti globálním trhům paradoxně nastala za situace, kdy většina negativních faktorů měla svůj původ v Evropě či dokonce přímo v České republice. V závěru roku výkonnostně pozitivně vyčnívala Moneta (+6 %), která těžila z oznámení J&T o možnosti navýšit svůj podíl v bance.

Závěr roku byl ve znamení mírného poklesu hodnoty majetku fondu, když došlo k oslabení kurzu o 1,41 % na 1,2149. Výkonnost fondu mírně zaostala za vývojem domácího indexu, který odepsal 1,12 %, když část zaostání šla na vrub poklesu menších pozic v rámci segmentu Start. Při nízké obchodní aktivitě emise Bezvavlasy oslabila o více jak 20 %, akcie Karo Leather poklesly o zhruba 7 %.

Domácí trh za celý rok 2022 oslabil o 15,7 %, což je nejhorší výsledek od roku 2011. Při zohlednění čistých dividend index poklesnul o 10,35 % a výkonnost fondu s celoročním záporem o 10,5 % byla na úrovni tohoto ukazatele. Přes nelehký rok 2022 si fond od založení připisuje zhodnocení o více jak 23 % a pohybuje se v blízkosti dlouhodobého cílového zhodnocení.

Kompletní měsíční zprávu včetně výkonnostních statistik naleznete zde.


Fio investiční společnost, a.s.