Fio globální akciový fond - měsíční zpráva

Portfolio manažer Lukáš Brodníček komentuje vývoj portfolia v měsíčním reportu za srpen 2023.
Srpen začal pro trhy překvapivým snížením ratingu Spojených států od agentury Fitch. Japonská centrální banka zároveň uvolnila kontrolu výnosové křivky. Vzhledem k přicházejícím makrodatům se z prognóz během léta pro letošek vyřazovala recese a s tím se začala zvedat i cena ropy. Tyto hlavní faktory vedly k opětovnému nárůstu výnosů na dluhopisovém trhu. V případě amerických státních dluhopisů se výnos i v reálném vyjádření dostává více do kladných hodnot, což znamenalo zastavení rally na akciových indexech.

Kompletní měsíční zprávu naleznete zde.


Fio investiční společnost, a.s.