Fio globální akciový fond - Třída EUR

Koncentrovaný fond 30-40 akcií společností obchodovaných na trzích vyspělých ekonomik. Fond je vhodný především pro investory hledající vyšší výnos s větší tolerancí k riziku. Díky měnovému zajištění fondu je minimalizováno kurzové riziko. Doporučená délka investice je 5 a více let.

Portfolio manažer fondu Lukáš Brodníček říká:
„Fio globální akciový fond je rozumně diverzifikovaný fond těžící z trendů jako e-commerce, digitalizace, cloud computing, kyberbezpečnost, elektrifikace aut, genetika, minimálně invazivní chirurgie nebo nástup 5G sítě. Společným znakem vybraných společností je právě expozice na určitý sekulární trend v odvětví a zároveň dominantní tržní postavení s trvale udržitelnou konkurenční výhodou, což umožňuje dlouhodobě nadprůměrný růst tržeb a zisku. Vybrané společnosti generují a efektivně alokují značné free cash flow, mají robustní rozvahu bez výrazného zadlužení a vysoký podíl recurring tržeb dělající jejich byznys relativně stabilní i v dobách nepříznivého ekonomického vývoje.“
Název fondu Fio globální akciový fond - Třída EUR
Typ fondu akciový
ISIN CZ0008476215
Datum vzniku 24.11.2020
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu
21.05.2024
1 223 351 204,47 CZK
Aktuální hodnota
21.05.2024
1,1663 EUR
Vstupní poplatek 0 EUR
Výstupní poplatek 0 EUR / 3 %
Minimální investice 10 EUR měsíčně/
200 EUR jednorázově
Rizikovost 5
Poplatek za obhospodařování
Poplatek za administraci
1.7 % p.a.
0.5 % p.a.

Graf vývoje fondu

Výkonnost ke dni 21.05.2024

Období 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců Od začátku roku 1 rok 2 roky Od založení
Výkonnost v % 0,34 -3,96 9,21 -0,77 10,52 25,48 16,63

Nejvýznamnější pozice ke dni 20.05.2024

ISIN Název Měna % zastoupení
US8835561023 THERMO FISHER USD 6,21
US5398301094 LOCKHEED MARTIN USD 5,56
NL0012866412 BE SEMICONDUCTOR EUR 5,13
NL0010273215 ASML HOLDING N.V. EUR 4,98
US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP USD 4,87
US28176E1082 EDWARDS LIFESCIENCES USD 4,61

Sektorové rozložení ke dni 20.05.2024