Dokumenty

Fio investiční společnost

Informační materiál - platné do 29. 11. 2022
Informační materiál - platné do 10. 3. 2021
Informační materiál - platné do 2. 11. 2020
Politika střetu zájmů - platné do 29. 11. 2023
Politika střetu zájmů - platné do 29. 11. 2022
Politika střetu zájmů - platné do 8. 5. 2022
Politika střetu zájmu - platné do 13.  4. 2020
Politika střetu zájmů - platné do 6. 11. 2019
Politika udržitelnosti - platné do 29. 11. 2022
Strategie provádění pokynů - platné do 29. 11. 2022
Strategie provádění pokynů - platné do 3. 8. 2020
Pravidla pro výkon hlasovacích práv - platné do 29. 11. 2022
Pravidla pro výkon hlasovacích práv - platné do 30. 7. 2020
Reklamační řád - platné do 29. 11. 2022
Informační memorandum - platné do 24. 1. 2021
Výroční zpráva Fio investiční společnosti - 2018 
Výroční zpráva Fio investiční společnosti - 2019
Výroční zpráva Fio investiční společnosti - 2020

Fio fond domácího trhu

Sdělení klíčových informací o fondu (KIID) - platné do 29. 2. 2024

Fio globální akciový fond

Fio realitní podfond I.  •