Fio realitní podfond I.

Cílem Fio realitního podfondu I. je v dlouhodobém horizontu dosahovat stabilního zhodnocení prostředků podfondu, a to investováním primárně do komerčních nemovitostí (administrativní a maloobchodní centra, retailové parky, logistické objekty, multifunkční objekty apod.), ale také do rezidenčních nemovitostí a developerských projektů nacházejících se zejména na území České a Slovenské republiky.

Investice fondu mohou mít formu nabytí nemovitosti nebo nabytí kontrolní majetkové účasti v nemovitostní společnosti. Výnosy z investic budou reinvestovány v souladu s investičními cíli realitního fondu.
Název fondu Fio realitní podfond I.
Typ fondu nemovitostní
ISIN CZ0008048220
Datum vzniku 17.12.2021
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu
01.01.2023
31 019 600,00 CZK
Aktuální hodnota
01.01.2023
1,0000 CZK
Vstupní poplatek 0 CZK
Výstupní poplatek 3 / 2 / 1 / 0 %
Minimální investice 300 CZK měsíčně/
5000 CZK jednorázově
Rizikovost 3
Poplatek za obhospodařování
Poplatek za administraci
0.8 % p.a.
0.4 % p.a.

Graf vývoje fondu

Výkonnost ke dni 01.01.2023

Období 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců Od začátku roku 1 rok 2 roky Od založení
Výkonnost v % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Upozornění pro investory

Minulá výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Investice do investičních nástrojů jsou rizikové a mohou být za nepříznivých okolností i ztrátové.