Dokumenty

Fio investiční společnost

Informační materiál - platné do 10. 3. 2021
Informační materiál - platné do 2. 11. 2020
Politika střetu zájmu - platné do 13.  4. 2020
Strategie provádění pokynů - platné do 3. 8. 2020
Politika střetu zájmu - platné do 6. 11. 2019
Pravidla pro výkon hlasovacích práv - platné do 30. 7. 2020
Informační memorandum - platné do 24. 1. 2021
Výroční zpráva Fio investiční společnosti - 2018 
Výroční zpráva Fio investiční společnosti - 2019

Fio globální akciový fond  •    •