Dokumenty

Fio investiční společnost

Politika střetu zájmu - platné do 13.  4. 2020
Strategie provádění pokynů - platné do 3. 8. 2020
Politika střetu zájmu - platné do 6. 11. 2019
Pravidla pro výkon hlasovacích práv - platné do 30. 7. 2020
Výroční zpráva Fio investiční společnosti - 2018

Fio fond domácího trhu

Fio globální akciový fond


  •    •    •